SiteLock

Wakacje rozpoczęte

            Uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce odebrali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody rzeczowe, które ufundowała Rada Rodziców. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe długopisy, natomiast uczniowie klas drugich powerbanki. Najlepszym uczniom świadectwa wręczali wychowawcy oraz wicestarosta Franciszek Gutowski i dyrektor Piotr Wiśniewski. Nagrody książkowe wręczono najaktywniejszym uczniom, czyli tym, którzy zdobywali laury podczas konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz na zawodach sportowych albo udzielali się społecznie (np. działając jako wolontariusze).