SiteLock

Umowa z Litwą podpisana!

           Wśród wielu zaproszonych gości były także delegacje wielu innych państw współpracujących z Plunge; między innymi Łotysze, Czesi, Niemcy, Francuzi, Norwegowie, Rosjanie i Szwedzi. 

            Władze miasta zorganizowały wspaniały festiwal, trwający cały weekend. Zagraniczni gości brali udział w kilku oficjalnych spotkaniach z przedstawicielami życia politycznego, kulturalnego, naukowego i społecznego regionu Plunge. 

            Zwieńczeniem uroczystości była wielka parada, która przeszła głównymi ulicami miasta oraz wieczorny pokaz sztucznych. 

            Podczas pobytu w Plunge dyrektor szkoły Piotr Wiśniewski podpisał porozumienie z gimnazjum im. Stanisława Narutowicza w Olsedach o współpracy i wymianie młodzieży.

            Porozumienie było ukoronowaniem zawiązanej wcześniej współpracy, którą zapoczątkował  Marek Beyger, nauczyciel z naszej szkoły.