SiteLock

O astronomii... - tym razem w Gałczewie

 

            Podczas prezentacji pokazaliśmy wszystko, co było możliwe na zajęciach, odbywających się poza Astrobazą: lornetki, kamerkę, teleskopy: reflektor, refraktor i teleskop słoneczny "Coronado".

            Omówiliśmy zasady obserwacji, metody ustawiania teleskopów, możliwości wykonywania fotografii, itp. Ponadto pokrótce przybliżyliśmy inne działania związane z zajęciami, jakie na co dzień prowadzimy w Astrobazie, to np. udział w różnych projektach.

            Mamy nadzieję, że zachęciliśmy słuchaczy do odwiedzin naszego obserwatorium. Po prostu zapraszamy do "Wazówny". Podsumowując tegoroczny cykl prelekcji, bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie przez dyrekcje oraz nauczycieli każdej z odwiedzonych szkół. Uczniom dziękujemy za udział w dodatkowych zajęciach.

                                                                                                                     Joanna Wróbel   Bogdan Sęk