SiteLock

Z Radomina w Słońce

            Tradycyjnie zachęcaliśmy młodzież do zgłębiania tajników astronomii. Przedstawiliśmy prezentację o pracy Astrobazy, zdjęcia i teleskopy.

         Zajęcia zainteresowały naszych słuchaczy, gdyż na koniec z ich inicjatywy odbyły się krótkie obserwacje Słońca za pomocą teleskopu Coronado.

                                                                                        Joanna Wróbel, Bogdan Sęk