SiteLock

"Wazówna" - szkołą dialogu

             Celem programu jest poszerzenie wiedzy  na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce, a przede wszystkim budowanie otwartej postawy wobec innych narodów, kultur i religii.  To właśnie wiedza, zrozumienie i dialog są kluczami do przełamywania barier i pobudzania tolerancji.

            Pierwsze i drugie spotkania z cyklu, prowadzone przez instruktorki - panie Gosię i Izę, odkryły elementy ciekawej kultury i religii żydowskiej oraz historię Holocaustu. Uczniowie uświadomili sobie, że przed drugą wojną światową Żydzi stanowili nieodłączną część Golubia – Dobrzynia. Dlatego należy się postarać zachować pamięć o tym świecie, który już nie istnieje i może być odtworzony tylko na podstawie zabytków i wspomnień osób starszych.

            Dlatego istotnym elementem projektu będzie stworzenie trasy wycieczkowej, która przybliży miejsca i historie związane z dobrzyńskimi Żydami. Będzie to zadanie realizowane podczas kolejnych, majowych spotkań.

            Szkolnymi koordynatorami projektu są Justyna Radzimińska i Marek Beyger.