SiteLock

Drzwi zostały otwarte

            Dzień Otwartych Drzwi to okazja do zaprezentowania szkoły i jej dorobku. Nauczyciele i uczniowie zaprezentowali ofertę szkoły oraz samą placówkę. Goście obejrzeli pracownie oraz wzięli udział w licznych pokazach.

            Były to wyczyny sportowe - pokazowa lekcja piłki nożnej, piramida wieloosobowa, turniej piłki nożnej i pokaz Zumby. W pracowni matematycznej zajęcia pt. "Czy naprawdę można tak łatwo zmylić wzrok? - warsztaty op art" oraz rebusy i zagadki matematyczne, origami modułowe.

            W auli odbyło się przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego pt. „ Życie Anny Wazówny” oraz Kabaret „ Pod Górkę” przedstawił fragmenty „ Fekmy, Plastiki i Bedboje czyli współczesna historia Romea i Julii”. Odbywały się zajęcia filmowe z uczestnikami Szkolnego Koła Medialnego; zajęcia z kabaretem dotyczące tworzenia skeczy, warsztaty teatralne. W kolejnej pracowni zorganizowano wystawę, dotycząca "Sądu Ostatecznego" H. Memlinga

            W pracowni biologicznej - doświadczenia biologiczne, wystawa pomocy dydaktycznych: okazy i preparaty trwałe, modele anatomiczne, zielniki, plansze biologiczne, filmy przyrodnicze z wykorzystaniem tablicy interaktywnej – cykle rozwojowe pasożytów. W pracowni chemicznej - pokaz ciekawych doświadczeń chemicznych, pokaz aparatury chemicznej, gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Były doświadczenia i pokazy fizyczne oraz zapoznanie z budową i funkcjami Astrobazy, ustawianie teleskopów, obsługa programu Stellarium.  Były też filmy i prezentacje "Z geografią dookoła świata".

            W pracowniach języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego  - prezentacja interaktywnych pomocy dydaktycznych, filmiki edukacyjne, ćwiczenia interaktywne, quizy językowe, karaoke i słodkie przekąski.

            Było też harcerskie spotkanie przy muzyce.