SiteLock

Maturzyści pożegnani

             W tym roku liceum ukończyli uczniowie czterech klas: A (wych. Ewa Tułodziecka), B (wych. Jolanta Mueller), C (wych. Monika Kwidzyńska) i D (wych. Dominika Stefańska). Podczas pożegnania w szkolnej sali sportowej spotkało się 100 absolwentów.

            Były wyróżnienia i nagrody dla najlepszych. Uczniowie z najwyższymi średnimi ocen tradycyjnie wystąpili podczas uroczystości w togach i biretach. Rada Rodziców zadbała o nagrody dla wyróżniających się w nauce i aktywnych społecznie. Wychowawcy wręczyli świadectwa ukończenia szkoły.

            Dyrektor Piotr Wiśniewski uroczyście przekazał sztandar młodszym kolegom absolwentów, żegnając jednocześnie poczet sztandarowy trzecioklasistów. Opuszczający mury szkoły licealiści złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się przestrzegać ideałów swojego liceum. Jego rotę odczytał wicedyrektor Dariusz Guzowski.

            Do absolwentów swoje słowa skierowali: starosta Andrzej Okruciński, a w imieniu wychowawców Ewa Tułowdziecka, kolegów z Samorządu Uczniowskiego - Weronika Kropkowska, maturzystów - Marcelina Sikora i Jakub Milarski, Rady Rodziców - Sławomir Żochowski, a na zakończenie głos zabrał dyrektor Piotr Wiśniewski. Wszyscy mówcy odnosili się do ważnego momentu ludzkiego życia, jakim jest wkroczenie w dorosłość. Życzyli wszelkiej pomyślności i sukcesów podczas egzaminu maturalnego.

            Uroczystość poprowadzili Monika Kwidzyńska i Piotr Kurkowski.