SiteLock

O astronomii w Zbójnie

            Naszymi słuchaczami byli uczniowie pierwszej klasy, którzy wykazali duże zainteresowanie, zadawali pytania oraz wyrazili chęć przyjazdu do "Wazówny", aby wziąć udział w praktycznych zajęciach w Atrobazie.

            Zajęcia dla tak miłej młodzieży to zawsze przyjemność i motywacja do dalszej pracy w takiej formie.                                                                                            

                                                                                        Joanna Wróbel

Bogdan Sęk