SiteLock

Szanowni Rodzice

 

Szanowni Rodzice,

            Od wielu już  lat, każdego roku w okresie składania rozliczeń podatkowych, dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% rocznego podatku na naszą szkołę. Prośby nasze nigdy nie trafiały w próżnię i spotykały się zwykle z pozytywnym odzewem ze strony rodziców. W ubiegłym roku szkolnym za pieniądze przekazane w ramach 1% zakupiono między innymi podręczniki do biblioteki, sprzęt sportowy, stół konferencyjny, książki na nagrody dla uczniów, karnisze do klas lekcyjnych, rzutniki multimedialne oraz opłacono próbne egzaminy. W bieżącym roku, dzięki ofiarności rodziców, z przekazanego 1% podatku, szkoła wzbogaciła się o kolejny zestaw sprzętu sportowego, książki na nagrody, zestaw fantomów na nauki udzielania pierwszej pomocy, srebrne tarcze dla wyróżnionych absolwentów liceum oraz  opłacono próbne egzaminy maturalne. Co roku, dzięki Państwa zrozumieniu potrzeb szkoły, możemy doposażać ją w potrzebne sprzęty i pomoce naukowe.

            Dlatego zachęcony szczodrością rodziców z poprzednich lat, zwracam się ponownie o przekazanie szkole 1% rocznego podatku na rzecz „Wazówny”. Aby to zrobić należy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) odnaleźć rubrykę zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego” i w rubryce „Numer KRS” wpisać numer 0000121592. W rubryce obok należy wpisać kwotę odpisu 1%.

             Ważne jest aby w kolejnej rubryce zatytułowanej „Cel szczegółowy 1%”, wpisać nazwę naszej szkoły czyli Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. Bez określenia celu, Państwa darowizna pozostanie w Toruńskim Stowarzyszeniu Pomocy Szkole i nie będzie nam przekazana.

            Każdy PIT daje możliwość ukrycia imienia i nazwiska ofiarodawcy.