SiteLock

Leczenie stomatologiczne

Realizując obowiązek ustawowy ww. Podmiot zobowiązał się sprawować opiekę stomatologiczną nad uczniami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, w ten sposób, że lekarz dentysta będzie:

  • wykonywał świadczenia ogólnostomatologiczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
  • wykonywał profilaktyczne świadczenia stomatologiczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
  • współpracował z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem Szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów, poprzez:
  1. wymianie informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji opieki stomatologicznej, w szczególności zdrowia jamy ustnej, za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia;
  2. podejmowanie wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej.

W myśl postanowień ww. porozumienia terminy udzielania świadczeń określone zostaną w harmonogramie.

Pragnę poinformować rodziców, że dzieci i młodzież w wieku do ukończenia 18. roku życia, mogą korzystać ze świadczeń stomatologicznych wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Młodzież powyżej 18 roku życia może zgłaszać się do Podmiotu samodzielnie.

 

W razie pytań i niejasności bardzo proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu – panią Agnieszką Malon.

 

Harmonogram świadczeń stomatologicznych

dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

na rok szkolny 2019/2020,

świadczonych w Gabinecie Stomatologicznym Pani Joanny Bartoszewskiej

przy ul. Sokołowskiej 3 w Golubiu-Dobrzyniu

 

 

LP.

DATA PRZYJĘĆ

GODZINY PRZYJĘĆ

1.      

4 grudnia 2019 r.

10°°-11°°

2.      

8 stycznia 2020 r.

10°°-11°°

3.      

5 lutego 2020 r.

10°°-11°°

4.      

4 marca 2020 r.

10°°-11°°

5.      

1 kwietnia 2020 r.

10°°-11°°

6.      

6 maja 2020 r.

10°°-11°°

7.      

3 czerwca 2020 r.

10°°-11°°

8.      

1 lipca 2020 r.

10°°-11°°

9.      

5 sierpnia 2020 r.

10°°-11°°

 

 Dzień przed planowaną wizytą w gabinecie stomatologicznym, uczniowie zgłaszają ten fakt w sekretariacie szkoły. Możliwe jest przyjęcie tylko pięciu uczniów w czasie jednej wizyty. Uczniowie przynoszą wychowawcy klasy potwierdzenie lekarza o wizycie w gabinecie.