SiteLock

Otwarte drzwi "Wazówny"

            Dzień otwartych drzwi zaplanował i koordynował Mariusz Rzepkowski. Otwarto pracownie,  w których goście mogli zobaczyć, w jakich warunkach odbywają się lekcje w "Wazównie". Wzięli udział w zajęciach praktycznych z chemii i biologii. Zaglądając do klas przyrodniczych i matematycznej brali też udział w projekcie "W pracowniach mistrza Leonarda", rozwiązywali zadania związane z postacią Leonarda da Vinci. W pracowni chemicznej przygotowali farby, jakimi posługiwał się mistrz, w biologicznej mierzyli ideał człowieka witruwiańskiego, gra kończyła się w pracowni matematycznej, gdzie poznawali wynalazki techniczne. Ta część dnia otwartych drzwi wiązała się z realizowanym  w szkole międzynarodowym projektem "Erasmus +" - "STEAM like Leonardo".

            Uczniowie zaglądali także do pracowni języków obcych, polonistycznych, historycznych i wiedzy o społeczeństwie. Poznawali tradycje i obyczaje krajów, których języki są nauczane w "Wazównie". W ramach ciekawostek ekonomicznych mogli wziąć udział w grze giełdowej czy dla odprężenia poukładać historyczne puzzle. W szkolnej czytelni można było rozwiązywać quizy, a na gości czekał słodki poczęstunek.

            Podczas Dnia Otwartych Drzwi działał sekretariat, w którym można było dowiedzieć się wszystkiego o rekrutacji do liceum oraz zaopatrzyć w promocyjny folder i druki wniosków o przyjęcie do szkoły.

            Dużo pracy wykonali sami uczniowie "Wazówny", którzy tego dnia dwoili się i troili, aby jak najlepiej pokazać swoją szkołę młodszym kolegom. Prezentowali doświadczenia na przedmiotach przyrodniczych, pokazywali klasy i inne zakamarki szkoły. Byli przewodnikami grup gości, których oprowadzali po "Wazównie". Ich zaangażowanie i pracowitość pomogły w pełni ukazać szkołę, którą tworzą przede wszystkim ludzie - ci w niej pracujący i ci uczący się.

                                                                                                                                 DG