SiteLock

Nauki ścisłe w "Wazównie"

            Przygotowania do projektu rozpoczęto we wrześniu bieżącego roku szkolnego. Wcześniej doświadczone nauczycielki przygotowały program działań, którego celem jest rozbudzanie zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi.

            Dzięki projektowi już jesienią zaczęły docierać do szkoły pomoce naukowe i sprzęt, który będzie wykorzystywany przez uczestników projektu. Szkoła wzbogaciła się m.in. o meble do pracowni matematyki, drukarkę 3D, nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK: plansze naukowe, tablice, kalkulatory naukowe, przybory tablicowe, roboty służące nauce programowania. Łączna wartość zakupionego dotychczas sprzętu to 132 000 zł. Na tym nie koniec. Wkrótce nauczyciele i uczniowie otrzymają kolejne nowoczesne wyposażenie TIK za około 50 000 zł. Będą to przenośne komputery, tablety, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, ekrany projekcyjne,  wizualizery cyfrowe i tablice kopiujące..

      Zajęcia prowadzone będą od września 2019 roku. Wówczas ruszy praca w szkolnych kołach naukowych. Będą to: koło programistów; koło naukowo-techniczne; koło matematyczne z elementami informatyki i przedsiębiorczości; warsztaty naukowe w centrum nauki; wakacyjne obozy naukowe w centrum nauki; kurs języka angielskiego. 

            Zajęcia prowadzone przez trzy szkolne semestry odbywać się będą na uczelni wyższej oraz w szkole. Dla programistów zaplanowano także zajęcia on-line.

            Obecnie trwa rekrutacja na wakacyjne obozy naukowe. Obóz dla uczniów "Wazówny" zaplanowano od 8 do 12 lipca. W tym czasie uczestnicy przebywać będą w Toruniu, zajęcia organizowane będą w Młynie Wiedzy. Do udziału w obozie zgłosiło się kilkunastu uczniów. Lista zostanie zamknięta na liczbie 20. Jest jeszcze kilka miejsc. Udział w obozie nie jest związany z żadnymi kosztami ze strony uczestników. Podobnie jest z wszystkimi zajęciami, które rozpoczną się w roku szkolnym 2019/2020.

                                                                                                                                 DG