SiteLock

Kolejni absolwenci opuścili mury "Wazówny"

            W szkolnej sali gimnastycznej spotkali sie goście, nauczyciele i bohaterowie dnia, czyli tegoroczni absolwenci. Sala wypełniła się w całości, ponieważ tę niezwykłą chwilę dzielili z uczniami klas III ich rodzice i najbliżsi. Wielu z nich to także absolwenci naszej szkoły. Wśród gości nie zabrakło golubsko-dobrzyńskiego starosty Franciszka Gutowskiego oraz przewodniczącej Rady Rodziców ZS 1 Katarzyny Pomiankiewicz. Byli też młodsi koledzy maturzystów, czyli uczniowie klas II liceum.

            Szkołę ukończyło 71 osób, aż 47 spośród nich zdobyło świadectwo z wyróżnieniem. Uczniowie, którzy osiągnęli średnią powyżej 5,0 świadectwa odbierali ubrani w tradycyjne togi i birety. Ten ubiór żaków od wielu lat symbolizuje w "Wazównie" dołączenie do grona najlepszych absolwentów. Jednak pozostali nie mają się czego wstydzić, gdyż odbierali świadectwa, które potwierdzały ich niemałe edukacyjne sukcesy.

            Podczas uroczystości, którą poprowadziła Monika Kwidzyńska, nie zabrakło ciepłych słów i łez wzruszeń. Jak każdego roku absolwenci pod kierunkiem Piotr Kurkowskiego przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom. Przekazania dokonał dyrektor Piotr Wiśniewski. Złożyli także uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się być wiernymi tradycjom szkoły, rozwijać zdobytą wiedzę, a nauką, pracą i postawą rozsławiać jej dziedzictwo. Przyrzeczenie przyjął wicedyrektor Dariusz Guzowski. Życzenia oraz słowa refleksji przekazali absolwentom -  młodsi koledzy, przewodnicząca rady rodziców, starosta powiatu, wicedyrektor i dyrektor szkoły. W imieniu wychowawczyń głos zabrała Arleta Sochacka, reprezentując koleżanki Grażynę Modrzyńską i Joannę Wróbel.

            Były podziękowania za pracę w samorządzie uczniowskim, chórze, poczcie sztandarowym oraz za udział w olimpiadach i konkursach.

            W imieniu absolwentów przemówili najlepsi uczniowie - Krzysztof Jabłoński i Zuzanna Kwiatkowska.

            Uroczystości towarzyszył Szkolny Chór "Cantus" pod kierunkiem Mariusza Rzepkowskiego.  Po zakończeniu uroczystości uczniowie dziękowali swoim nauczycielom, obdarowując ich kwiatami i  słowami podziękowań za wspólnie przeżyte lata w "Wazównie". 

                                                                                                                                  DG