SiteLock

Przyrodnicy na wykładzie

            Szkoła od roku szkolnego 2014/15 współpracuje z Wydziałem BiOŚ w Toruniu. Obecnie, w związku z podpisaniem porozumienia o współpracy z uczelnią uczniowie "Wazówny" w ramach projektu „Biologia na wyciągnięcie ręki” - w latach 2019-2021 - będą brali udział w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych wydziału.

            Celem projektu jest: popularyzacja nauki z wybranych dziedzin biologii (botanika, fizjologia roślin, biologia komórki, mikrobiologia, biologia molekularna, ekologia i ochrona środowiska), podniesienie poziomu wiedzy biologicznej, kształtowanie postawy badawczej uczniów: potwierdzenie hipotezy badawczej, prowadzenie obserwacji i zapisywania wyników doświadczeń, wykonywanie samodzielnie lub w grupie doświadczeń, podniesienie umiejętności z zakresu technik badawczych: mikroskopowanie, wykonywanie preparatów, wykonywanie analiz molekularnych, podniesienie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych tj. odpowiedzialność, staranność i dokładność, umiejętność rozwiązywania problemu w ramach pracy zespołowej.

            12 kwietnia uczniowie z klas 3LB i 1LD, pod opieką Anny Puchałki i Justyny Radzimińskiej, wzięli udział w pierwszych zajęciach. Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne  dotyczyły technik biologii molekularnej w kryminalistyce oraz tworzenia roślin transgenicznych i zagrożeń z tym związanych.           Uczniowie przypomnieli sobie techniki biologii molekularnej oraz podstawowe informacje z genetyki i biotechnologii. Natomiast zajęcia laboratoryjne umożliwiły uczniom wykorzystanie wiedzy w praktyce: samodzielnie przeprowadzili łańcuchową reakcję polimerazy (PCR), elektroforezę i izolację RNA. Na zajęciach uzupełniali karty pracy, kształtowali postawę badawczą (uczyli się formułowania hipotezy i problemu badawczego, obserwacji uzyskanych wyników i wyciągania wniosków).

            Podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z naukowcami, poznania ich pracy oraz samodzielnego wykonania wielu doświadczeń. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę, poczuli atmosferę studiów w wyższej uczelni, dowiedzieli się, jak są prowadzone wykłady i ćwiczenia laboratoryjne. Wyjazd był dobrą powtórką materiału przed maturą i z pewnością pomógł w podjęciu decyzji, dotyczących wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

                                                                                                                                                                                            AP