SiteLock

Wiosna z nagrodami i indeksami

            Szymon Burak - uczeń klasy III / matematyczno-informatycznej - został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. prof. Kazimierza Sokołowskiego. 20 marca odebrał nagrodę i indeks na wybrany kierunek ekonomiczny UMK.

            Konkurs odbył się 7 grudnia w Toruniu. uczestniczyło w nim 191 uczniów z 21 szkół z pięciu województw. Uczeń "Wazówny" przeszedł dwa testy - z wiedzy ekonomicznej i wiedzy o społeczeństwie. Uczy się w klasie o rozszerzeniu politechnicznym, a w ramach realizacji przedmiotu uzupełniającego uczestniczył w zajęciach z ekonomii w praktyce.

 

            Emilia Krzykowska - uczennica klasy II / biologiczno-chemicznej reprezentowała Zespół Szkół im. Anny Wazówny na etapie okręgowym  50. Olimpiady  Języka Rosyjskiego, który się odbył 2 marca w Collegium Maius UMK w Toruniu. Odebrała nagrodę za udział w finale.        

            Eliminacje II stopnia składały się z części  pisemnej i ustnej. Zadania sprawdzały znajomość wiedzy gramatycznej, słownictwa, ortografii, rosyjskich frazeologizmów, umiejętność  tłumaczenia zdań na język rosyjski  i polski. Część ustna natomiast polegała na wypowiedzi na jeden z  wylosowanych tematów.

 

                Łukasz Seifert - uczeń klasy I / mundurowej - został finalistą III edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. 23 marca w Warszawie odebrał nagrodę za uzyskanie tytułu.

            Konkurs odbywał się w dniach 22 i 23 marca na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyło w nim ponad 130 uczniów z całej Polski. Wśród 10-osobowej reprezentacji województwa kujawsko-pomorskiego, oprócz Łukasza Seiferta, "Wazównę" reprezentowali Agata Kopeć, Julia Kuczkowska i Bartosz Melerski.

 

            Julia Skonieczna - uczennica klasy II / mundurowej - została finalistką etapu wojewódzkiego Olimpiady "Solidarności". Dwie dekady historii. Odebrała nagrodę za udział w finale.

            Konkurs odbył się 15 marca w toruńskim Urzędzie Marszałkowskim. Uczestniczyło w nim 68 uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. Uczennica "Wazówny" przeszła dwa testy - z historii XX wieku i wiedzy o społeczeństwie. Uczy się w klasie o rozszerzeniu mundurowym, a w ramach realizacji przedmiotu rozszerzonego uczestniczy w lekcjach z wiedzy o społeczeństwie.

 

            Uczniowie drużyny z "Wazówny" zostali finalistami XV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Odebrali nagrody z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Ryszarda Bobera. Udział w konkursie daje dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół wyższych.

            Konkurs odbył się 28 marca w toruńskim Urzędzie Marszałkowskim. Uczestniczyło w nim 10 najlepszych drużyn z województwa kujawsko-pomorskiego. W skład reprezentacji "Wazówny" weszli: Sandra Podczaska, Michał Wolski, Bartosz Modrzyński. Uczniowie pisali testy z wiedzy o samorządzie oraz  o województwie kujawsko-pomorskim. Przygotowali prezentację "Funkcjonowanie samorządu gminnego na przykładzie gminy Radomin". Uczą się w klasach pierwszej i drugich.

 

            Uczniowie drużyny z "Wazówny" zostali laureatami II miejsca w  Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Historycznej "Polska - Szwecja między rywalizacją i współpracą" w kategorii "Praca multimedialna", III miejsce w kategorii "Praca pisemna" zdobył także uczeń "Wazówny".  Odebrali nagrody rzeczowe oraz indeksy na kierunki humanistyczne, mogą wybierać spośród oferty UMK, UKW, UKSW, UWM.

            Konkurs odbył się 5 kwietnia na Zamku Golubskim. Uczestniczyło w nim 20 najlepszych drużyn z całej Polski. W skład reprezentacji "Wazówny" weszli: Marceli Borkowicz, Albert Guzowski, Bartosz Laskowski i Michał Lenartowicz. Bartosz Owsianikow. Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną "Zygmunt III Waza na tronie polskim". Uczą się w klasach drugich i trzecich. Uczniowie klasy II przygotowali projekt w ramach przedmiotu nauczanego w zakresie podstawowym historia i społeczeństwo.

            W kategorii "Praca pisemna" III miejsce zdobył Michał Pomiankiewicz za tekst pt. "Zygmunt III Waza na tronie polskim". Kolejne miejsca w tej kategorii przypadły Jakubowi Kamińskiemu (X miejsce) i Dominice Becmer (XII) oraz Bartoszowi Grabowskiemu (XIV).

 

            Szymon Klonowski - uczeń klasy III / humanistyczno-medialnej - został finalistą Olimpiady Wiedzy Historycznej.   Zdobył indeks i może już planować podjęcie studiów w wybranej przez siebie uczelni.

            Olimpiada odbyła się 16 kwietnia w "Wazównie" i na Zamku Golubskim. Uczestniczyło w niej 77 uczniów z całego kraju. Uczeń "Wazówny" przeszedł dwa testy z wiedzy historycznej. Uczy się w klasie z rozszerzonym językiem polskim i historią, a w ramach realizacji przedmiotu uzupełniającego uczestniczył w zajęciach z historii filozofii.

 

            Uczniowie drużyny z "Wazówny" zostali laureatami III miejsca II edycji   Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych, który odbywał się pod patronatem Ministra Obrony Narodowej.

            Turniej odbywał się w dniach 16-17 kwietnia. Uczestniczyło w nim 28 drużyn. W skład reprezentacji "Wazówny" weszli: Julia Skonieczna, Michał Pomiankiewicz i Konrad Muchewicz. Turniej składał się z części teoretycznej i praktycznej (sprawnościowej). Drużyna to uczniowie klas pierwszej i drugiej. Uczą się w klasie o rozszerzeniu mundurowym, a w ramach realizacji przedmiotów uzupełniających uczestniczą w zajęciach z edukacji wojskowej, edukacji policyjnej i atletyki terenowej.