SiteLock

50. Olimpiada Języka Rosyjskiego

            Eliminacje II stopnia składały się z części  pisemnej i ustnej. Test trwał 120 minut. Składał się z siedmiu zadań, które sprawdzały znajomość wiedzy gramatycznej, słownictwa, ortografii, rosyjskich frazeologizmów, umiejętność  tłumaczenia zdań na język rosyjski  i polski. Część ustna natomiast polegała na wypowiedzi na jeden z  wylosowanych tematów spośród 15 zagadnień, które wchodziły w skład tematyki olimpiady. 

 

                                                                                                          Elżbieta Kochner

                                                                                              nauczyciel języka rosyjskiego