SiteLock

Jakość w kształceniu językowym

            Prelegenci reprezentowali między innymi: Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Łódzką, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach.

            Szkoły średnie reprezentowali: Paweł Zbytniewski z Zespołu Szkół w Mogilnie w referacie dotyczącym Jakości kształcenia językowego w projektach mobilności edukacyjnych programów Unii Europejskiej dla szkolnictwa zawodowego oraz Ewa Tułodziecka, nauczycielka języka angielskiego Zespołu Szkół im Anny Wazówny, która  wygłosiła referat Uważność i refleksyjność w procesie uczenia się języków obcych. Wystąpienie dotyczyło  aspektów  kształtowania motywacji wewnętrznej i umiejętności samoregulacji w procesie nauczania języka obcego.

            Umiejętności kształtujące uważność, refleksyjność oraz czynniki samoregulacji znacząco wpływają na motywację do nauki języka obcego, zwłaszcza u słuchaczy, którzy opanowali już podstawy języka obcego i wyraźny jest spadek motywacji wewnętrznej. Prelegentka w referacie przedstawiła aspekt uważnego uczenia się, jego wpływ na ćwiczenie koncentracji, pamięci, rozwój kompetencji językowych u średniozaawansowanych i zaawansowanych uczniów języków obcych.   Uważność i samoregulacja procesu uczenia się języka obcego pozwala uczniom zarządzać sprawnie własnym procesem uczenia się, poznać odpowiednie dla siebie strategie zdobywania wiedzy.