SiteLock

Konkurs o Wyklętych

            Celem testu, podobnie jak w latach ubiegłych, jest upowszechnianie wiedzy o polskim antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym po II wojnie światowej oraz kultywowanie dobrej pamięci o jego żołnierzach. Gimnazjum reprezentowali Kacper Szymoniuk, Chiara Żubkowska i Mikołaj Kot, a liceum Szymon Donarski, Oliwia Motycka, Karolina Osowska.

                                                                                                                      MK