SiteLock

Noc w szkole

            Nasza nauczycielka matematyki Danuta Trąbczyńska przygotowała zestaw matematycznych zadań. Wybrani liderzy wraz z zespołami ponad godzinę rozwiązywali ciekawe zadania. Każdy członek zespołu musiał rozwiązać określoną część matematycznego zestawu. Liczyła się dokładność i szybkość, gdyż takie kryteria decydowały o najlepszych ocenach. Chwila odpoczynku i przystąpiliśmy do pierwszej próby musztry z instrumentem. Próbę wizytował wicedyrektor Dariusz Guzowski, który odwiedził nas w ten piątkowy wieczór.

            Tym razem było nam łatwiej, bo rytm wybijał na werblu marszowym nasz kolega Konrad. Kolacja, którą sobie przygotowaliśmy, smakowała wyśmienicie. Po północy przećwiczyliśmy wybrane elementy toru przeszkód. Najwięcej energii zostawiliśmy na drążku gimnastycznym. Ewolucje na nim to nie lada wyzwanie. Później było nieco snu, a wczesnym rankiem cali i w pełni sił rozeszliśmy się do domów. Opiekowali się nami nauczyciele - Lidia Kwiatkowska, Danuta Trąbczyńska i Piotr Kurkowski. 

                                                                                                                      Uczniowie I LD