SiteLock

Projekt „Region Nauk Ścisłych II

             Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej),
doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe. Czas trwania projektu : 01.07.2018 – 28.02.2021.
           
            Proponowane zajęcia dla uczniów to:
 
- koło programistów;
- koło naukowo-techniczne;
- koło matematyczne z elementami informatyki i przedsiębiorczości;
- warsztaty naukowe w centrum nauki w regionie;
- wakacyjne obozy naukowe w centrum nauki w regionie;
- kurs języka angielskiego.
   
            Uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do pobrania formularza zgłoszeniowego i jego złożenie u koordynatorów projektu: Grażyny Modrzyńskiej i Doroty Sęk.
 
 
Regulamin rekrutacji Region Nauk Ścisłych
 
Formularz rekrutacji do projektu
 
Prezentacja projektu