Uczniowie klas VIII - niebawem Absolwenci Szkół Podstawowych

 

W związku ze stojącymi przed Wami wyborami szkół, w których podejmiecie naukę po wakacjach, Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.

Liceum w Golubiu działa już od 75 lat i wykształciło wielu młodych ludzi. Kolejne roczniki licealistów wkraczają każdego roku w mury "Wazówny". Wielu idzie śladami swoich rodziców, a nawet dziadków, którzy również ukończyli tę szkołę. Wielu rozpoczęło tu swoją edukacyjną przygodę.

Abyście mogli dobrze przygotować się do matury, a później do podjęcia nauki w szkołach wyższych, proponujemy Wam sprawdzone rozwiązania, naukę w klasach o czterech rozszerzeniach. Czeka na Was ciekawa i bogata oferta przedmiotów rozszerzonych i dodatkowych.

Proponujemy naukę w klasach:

A – politechnicznej (rozszerzony język angielski, matematyka, fizyka lub informatyka),

B – biologiczno-chemicznej (rozszerzony język angielski, biologia, chemia),

C – humanistyczno-medialnej (rozszerzony języka angielski, język polski, historia lub geografia),

D – mundurowej (rozszerzony język angielski, geografia lub wiedza o społeczeństwie).

               W każdej klasie język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym. Natomiast w zakresie podstawowym można dokonać wyboru spośród dwóch języków nowożytnych - niemieckiego i rosyjskiego.

               Aby rozwijać Wasze pasje i zainteresowania przygotowano zestaw przedmiotów dodatkowych. Nauczane są wg programów napisanych przez nauczycieli "Wazówny", są to: astronomia w praktyce, ekonomia w praktyce, matematyka z geogebrą, dowody matematyczne, informatyka w naukach technicznych, łacina w naukach przyrodniczych, fizyka w naukach medycznych, biologia w języku angielskim, technologia medialna, edukacja teatralna, historia XX wieku w języku angielskim, łacina w naukach humanistycznych, historia filozofii,  atletyka terenowa, edukacja wojskowa, edukacja policyjna i edukacja pożarnicza z ratownictwem.

               Szkoła stwarza duże możliwości kształcenia i rozwijania zainteresowań dzięki realizacji ciekawych projektów edukacyjnych - „Region Nauk Ścisłych II" i  „Niebo nad Astrobazami”. Uczniowie biorą udział w zajęciach warsztatowych, kołach zainteresowań, obozach naukowych i kursach językowych.

 

Harmonogram rekrutacji

 

Wniosek o przyjęcie do klasy 1 liceum     - wersja do druku


Wniosek o przyjęcie do klasy I liceum   -   wersja on-line

https://www.serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/redir,5485


 

 

 

            Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych, niebawem ich przyszłych absolwentów, do podjęcia nauki w liceum ogólnokształcącym.

            Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu to szkoła z wieloletnimi tradycjami. W roku 2020 obchodzi jubileusz 75-lecia działalności. Do podjęcia nauki zaprasza absolwentów szkół podstawowych, którzy podejmą naukę w liceum ogólnokształcącym.

            Aby uczniowie mogli przygotować się do matury, a później do podjęcia nauki w szkołach wyższych, wcześniej powinni wybrać przedmioty rozszerzone, których się będą uczyć w liceum. "Wazówna" proponuje ciekawą i bogatą ofertę tych przedmiotów. Opiera się ona na doświadczeniu nauczycieli, przygotowujących uczniów do egzaminu dojrzałości.

Szkoła proponuje naukę w klasach o następujących rozszerzeniach:

A – politechnicznym z (język angielski, matematyka, fizyka lub informatyka),

B – biologiczno-chemicznym (język angielski, biologia, chemia),

C – humanistyczno-medialnym (języka angielski, język polski, historia lub geografia),

D – mundurowym (język angielski, geografia lub wiedza o społeczeństwie).

               W każdej klasie język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym. Natomiast w zakresie podstawowym można dokonać wyboru spośród trzech języków nowożytnych - francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Języki nauczane są na dwóch poziomach - dla początkujących i kontynuujących.

               Aby rozwijać pasje i zainteresowania uczniów w szkole przygotowano zestaw dodatkowych przedmiotów uzupełniających. Nauczane są wg programów napisanych przez nauczycieli "Wazówny", którzy dokonując wyboru treści programowych, brali pod uwagę potrzeby licealistów poszczególnych typów klas.

               W klasie politechnicznej szkoła proponuje uczniom wybór ciekawych i innowacyjnych przedmiotów dodatkowych, są to: astronomia w praktyce, ekonomia w praktyce, matematyka z geogebrą, dowody matematyczne lub informatyka w naukach technicznych.

               W klasie biologiczno-chemicznej to łacina w naukach przyrodniczych, fizyka w naukach medycznych lub biologia w języku angielskim.

               W klasie humanistyczno-medialnej uczniowskie zainteresowania rozwijają:  technologia medialna, edukacja teatralna, historia XX wieku w języku angielskim, łacina w naukach humanistycznych lub historia filozofii.

               W klasie mundurowej uczniowie mają dodatkowe zajęcia z atletyki terenowej, edukacji wojskowej, edukacji policyjnej i edukacji pożarniczej z ratownictwem. Klasy mundurowe działają na podstawie regulaminu, w którym określono prawa i obowiązki kadetów.

               Szkoła stwarza duże możliwości kształcenia i rozwijania zainteresowań dzięki realizacji ciekawych projektów edukacyjnych.

               „Region Nauk Ścisłych II” to projekt, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Biorą oni udział w zajęciach kół: programistów, naukowo-technicznych, matematycznych z elementami informatyki i przedsiębiorczości oraz w warsztatach i wakacyjnych obozach naukowych oraz kursie języka angielskiego. Zajęcia są prowadzone również przez pracowników uczelni wyższych.

               Kolejnym ciekawym projektem jest „Niebo nad Astrobazami”. Uczniowie biorą udział w zajęciach warsztatowych, kołach zainteresowań, obozach astronomicznych i kursie językowym. Dzięki projektowi mogą poszerzyć wiedzę o astronomii i nowoczesnych technologiach, uczą się np. astrofotografii i programowania.

               W ramach projektów pracownie szkolne zostały wyposażone w plansze, tablice, kalkulatory naukowe, przybory tablicowe, meble, roboty służące nauce programowania oraz drukarkę 3D. Szkołę wyposażono w laptopy i tablety, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, ekrany projekcyjne, wizualizery cyfrowe i tablice kopiujące.

               W "Wazównie" realizowany jest międzynarodowy projekt Erasmus+ "STEAM like Leonardo"  To efekt współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Włoch  Belgii  i Rumunii. Celem projektu jest ułatwienie uczenia się przedmiotów ścisłych. Technologia, inżynieria i matematyka widziane poprzez sztukę stają się bardzo ciekawe. Uczniowie współpracują w międzynarodowym środowisku, uczą się pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, stosowania nowoczesnych narzędzi ICT, opracowywania i prezentowania materiałów w języku angielskim. Projekt rozwija umiejętności społeczne, kulturowe i językowe. Działania projektu skupione są wokół sześciu tematów: Leonardo i jego czasy, Leonardo jako artysta, anatom, wizjoner, wynalazca i matematyk.

               Działania edukacyjne we współpracy z jednostkami wojska, policji i wojska podejmują opiekunowie klas mundurowych. Kadeci z "Wazówny" uczestniczą w zawodach i  turniejach rangi powiatowej i wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej. Klasa mundurowa realizuje szereg przedsięwzięć, to zajęcia z musztry, zajęcia wspinaczkowe, strzeleckie oraz wyjazdy na zajęcia poligonowe nad morzem. Nauczyciele przygotowują uczniów do specjalistycznych testów sprawnościowych w formacjach mundurowych.

               Szkoła współpracuje z Gimnazjum im. Stanisława Narutowicza w Olsiadach. Uczniowie spotykają się z młodzieżą litewską, a także biorą udział w międzynarodowych konkursach. Uczestniczą w ciekawych wyjazdach, mogą poznawać kulturę, obyczaje i historię Litwy.

               "Wazówna" organizuje ciekawe konkursy dla uczniów szkół podstawowych i średnich, zarówno na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Konkursy to okazja do powtórek i rozwijania uzdolnień, ale także sposób na poznanie się i integrację uczniów z różnych szkół.

               W szkole działają grupy teatralne. Szkolne Koło Teatralne "Z Górki" to grupa, która wystawia spektakle dla szerokiego grona odbiorców. Współpracuje z Golubsko-Dobrzyńskim Domem Kultury. Spektakle przygotowywane są według scenariuszy napisanych przez uczniów "Wazówny".

               W szkole działa chór "Cantus".  Swoimi występami uświetnia uroczystości w szkole i poza nią. Podczas corocznego tradycyjnego grudniowego koncertu kolęd chór występuje w składzie wzbogaconym o absolwentów "Wazówny".

               Co roku w szkole organizowane są także koncerty piosenki i poezji obcojęzycznej oraz koncerty kolęd i piosenek świątecznych w językach obcych nauczanych w szkole.

               Ponadto w szkole działa wiele kół pozalekcyjnych rozwijających różne zainteresowania młodzieży. Prowadzone są także dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych.

               Nauczyciele organizują wycieczki, np. do kin, teatrów, muzeów, centrów sztuki, centrów nauki, palmiarni, ogrodów zoologicznych, na basen lub do innych obiektów sportowych. Uczniowie biorą udział w rajdach pieszych i rowerowych oraz  wyjazdach kajakowych. Organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne. Uczniowie "Wazówny" byli m.in. we  Francji, Niemczech, Czechach, Grecji, Chorwacji,  Bułgarii i Austrii.

               Szkoła dysponuje przestronnymi i wyposażonymi pracowniami. Posiada także pracownie przedmiotowe oraz laboratorium językowe wyposażone w zestawy słuchawkowe. Każdy uczeń ma dostęp do Internetu WiFi oraz platformy edukacyjnej Microsoft Office.               

Biblioteka i przytulna czytelnia są miejscami, do których młodzież przychodzi, aby skorzystać z księgozbioru, poczytać, pouczyć się lub odpocząć.  

               W "Wazównie" działa spółdzielnia uczniowska, która prowadzi sklepik szkolny. Uczniowie zaangażowani w prowadzenie sklepiku zdobywają doświadczenie w przedsiębiorczości, a ich koleżanki i koledzy mogą zrobić drobne zakupy spożywcze.

               Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, małą salką do rytmiki i tenisa stołowego, boiskiem sportowym. Baza sportowa jest dobrze wyposażona w niezbędny sprzęt.

               Uczniowie startują w licznych zawodach sportowych, osiągają sukcesy, mogą rozwijać swoje pasje uczęszczając na dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego "Victoria". Uprawiają np. piłkę siatkową oraz strzelectwo sportowe.

                Szkoła ceni tradycje i stawia na kształtowanie nowoczesnego patriotyzmu. Uczniowie biorą udział w różnych wydarzeniach. W 2020 roku Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w przyjął propozycję współpracy przy organizacji wielkiego wydarzenia, jakim były uroczystości z okazji 100. Rocznicy Powroty Pomorza i Kujaw Zachodnich do wolnej Polski, które miały miejsce w Golubiu-Dobrzyniu 17 stycznia. Uczniowie wzięli udział w inscenizacji historycznej, wystąpili w mundurach Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Przez dni poprzedzające obchody rocznicy przejęciem ćwiczyli marsz, musztrę paradną i rekonstrukcję bitwy odtworzonej później na Zamku Golubskim.

               Efektem pracy uczniów i ich nauczycieli są sukcesy odnoszone podczas konkursów i olimpiad. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Andrzej Gralik wyróżnił szkołę listem gratulacyjnym, który skierował na ręce dyrektora Piotra Wiśniewskiego.

               Podsumowaniem pracy szkoły są stypendia i nagrody, które uczniowie otrzymują od przedstawicieli samorządów. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń nagrodził uczniów wyróżnieniami "Korona Gminy". Starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski wyróżnił bardzo liczną grupę uczniów i nauczycieli "Wazówny". Uhonorował finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad stypendiami. Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu złożył gratulacje licealistom, nauczycielom i rodzicom uczniów, dziękując za godne reprezentowanie szkoły i powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

 

 

 

              

 

Drogi Rodzicu, otrzymałeś dostęp do dziennika elektronicznego Uczniowie Optivum NET+ (UONET+).

Aby zobaczyć informacje o swoim dziecku:

 1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatgolubskodobrzynski Wyświetli się powitalna strona systemu.

 1. Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.
 2. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.
 3. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.
 4. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk  Ustaw nowe hasło.
 5. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła. Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki.

Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz na zakładce Pomoc.

Dziennik elektroniczny Uczniowie Optivum NET+ został wyprodukowany przez firmę VULCAN sp. z o.o.

Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/vulcan.oswiata


 

Drogi Uczniu, otrzymałeś dostęp do dziennika elektronicznego Uczniowie Optivum NET+ (UONET+).

Aby zobaczyć informacje o swoim dziecku:

 1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatgolubskodobrzynski Wyświetli się powitalna strona systemu.

 1. Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.
 2. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.
 3. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.
 4. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk  Ustaw nowe hasło.
 5. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła. Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki.

Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz na zakładce Pomoc.

Dziennik elektroniczny Uczniowie Optivum NET+ został wyprodukowany przez firmę VULCAN sp. z o.o.

Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/vulcan.oswiata