Dyrekcja

 

Piotr Wiśniewski

dyrektor szkoły

 

Dariusz Guzowski

wicedyrektor szkoły

 

Grono Pedagogiczne

Lp. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1 Beyger Marek Wiedza o społeczeństwie, Historia, Historia i społeczeństwo, Filozofia, Podstawy przedsiębiorczości
2. Borkowska Anna Biologia, Język angielski
3 Chojnacka Małgorzata Bibliotekarz, Świetlica
4 Garkowska Małgorzata Matematyka, Matematyka z geogebrą, Dowody matematyczne, Informatyka
5 Guzowski Dariusz Wicedyrektor szkoły, Język polski
6 ks. Jakielski Andrzej Religia
7 Kalińska Iwona Język niemiecki
8 Kaliński Jarosław Język polski
9 Kochner Elżbieta Język rosyjski
10 Kowalska Beata Język polski, Historia i społeczeństwo 
11 Kurkowski Piotr  Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa
12 Kwiatkowska Lidia Wychowanie fizyczne
13 Kwidzyńska Monika Historia, Historia i społeczeństwo
14 Modrzyńska Grażyna Chemia
15 Pietrzak Justyna Język polski, Wiedza o kulturze
16 Puchałka Anna Biologia, Przyroda, Wychowanie fizyczne
17 Radzimińska Justyna Język angielski, Łacina i kultura antyczna, Wiedza o kulturze
18 ks. Rogoziński Michał Religia
19 Rutkowska Paulina Geografia
20 Rzepkowski Mariusz Muzyka, Technologia medialna, Informatyka, informatyka w naukach technicznych
21 Sęk Dorota Matematyka
22 Sochacka Arleta Język angielski
23 Stawska Beata Pedagog
24 Stefańska Dominika Matematyka
25 Trąbczyńska Danuta Matematyka
26 Tułodziecka Ewa Język angielski
27 Wałaszewska Elżbieta Język polski
28 Wiśniewski Piotr Dyrektor szkoły, Geografia, Podstawy przedsiębiorczości
29 Wróbel Joanna Fizyka, Informatyka, Astrobaza
30 Zegarska Małgorzata Bibliotekarz, Świetlica
31 Żochowski Sławomir Edukacja dla bezpieczeństwa, Edukacja policyjna, Edukacja pożarnicza, Edukacja wojskowa
32 Kopeć Justyna  Język francuski